Funder
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Silkeborg Kulturhistoriske Museum

Kommune
Silkeborg

Sted- og lokalitetsnr.
130303-142

Fredningsnr.
240990

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, ca. 1,5 x 8 m. Gamle, eftergroede gravninger i top og på siderne mod nord og sydvest. Græsklædt.
Undersøgelsehistorie  (6)
1885 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høi, næsten fudlstændig udpløiet, c. 7 F. høi, større Gravninger i Top og Side og sikkert væsentlig forstyrret. Paa denne og tilstødende Lodder findes flere lave Høininger, som sandsynligvis er udjævnede Høje. Bevoksning: 1989: Græs

1950 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 1,5 x 8 m. Gamle eftergroede Gravninger i Top og paa Siderne mod N. og SV. Græsklædt.

1989 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. I ældre tid svært afpløjet hele vejen rundt, dog mindst mod Ø og SØ, mens der i N og V er fjernet flere meter af højens oprindelige radius. Alt dog nu tilgroet. Toppartiet meget ujævnt, hvilket (ihvertfald delvis) skyldes rævegrave. Bevoksning: 1989: Græs

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Højen er bevokset med 3 løvtræer samt græs. Fortidsmindet er synligt fra offentlig vej.

Litteraturhenvisninger  (0)