Kragelund
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Silkeborg Kulturhistoriske Museum

Kommune
Silkeborg

Sted- og lokalitetsnr.
130305-2

Fredningsnr.
240929

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Gravgenstand, Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 8 x 2/3 m; lille gravning i midten; træbevokset.
Undersøgelsehistorie  (8)
1885 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Skovlod. Høi, kun et Par Fod høi, ikke forstyrret. Bevoksning: 1989: Løvtræer

1926 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
109-110 [sb. 2? og ?]. To smaa Høje i Præstegaardsskoven, Matr. Nr. 1a Kragelund, udgravet. Fund af Glasperler, Tøjrester. Bevoksning: 1989: Løvtræer

1926 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Identifikation usikker.

1937 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 8 x 2/3 m; lille Gravning i Midten; træbevokset.

1937 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1989 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Lav høj af nærmest oval grundplan (længst i Ø/V), liggende ud over kant af plateau mod svagt nordvendt skråning i lille stævningsskovparcel (hassel m overstandere af eg) omgivet af gran- og bladskov. I vestlige del et par mindre nedgravninger (gamle), hvorfra en del sten er opvæltet. Bevoksning: 1989: Løvtræer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Gravhøj. I skov. Bevokset med løvtræer.

Litteraturhenvisninger  (0)