Stakshøje
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Silkeborg Kulturhistoriske Museum

Kommune
Silkeborg

Sted- og lokalitetsnr.
130305-22

Fredningsnr.
240932

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
C-højen tinglyst 1991 med følgende tekst: **************************************** Højrest, 1,6 x 15 x 8 m, orienteret ca. ØVV, udgørende sydlige del af den oprindelige høj. I nord beskåret af skovvej, i syd af granplantning. I højrestens midte en 0,5 m dyb, 3 x 3 m stor nedgravning. Nord for denne en anden og noget mindre forstyrrelse, der fortsætter i en rende ud gennem højrestens nordrand.
Undersøgelsehistorie  (12)
1885 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høi, 3-4 F. høi; mindre Gravninger i Midten. Bevoksning: 1989: Mos, Græs og Lyng

1926 Museal restaurering
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Sb. 21-22] Stakshøje, meget udgravet. Bevoksning: 1989: Mos, Græs og Lyng

1937 Diverse sagsbehandling
Det Kulturhistoriske Centralregister
Fredningsnr: 2409:32, Status: C

1937 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, ødelagt med stort Hul i Midten og ved Bortskæring af Vej. Vanskelig at erkende som Oldtidsminde.

1989 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
C-høj. Høj, i N og S beskåret ved to paralelle snit, der i N (skovvej) har borttaget ca 2/5 af højen, og i S (nuværende granplantering ? gl. agerdyrkning ?) har fjernet ca 1/5. Det tilbageværende har altså form af en ca. 8 m bred, 15 m lang og indtil 1,6 m høj strimmel, orienteret VNV/ØSØ og udgørende skønsmæssigt 2/5 af det oprindelige højareal, og i sin helhed inden for den sydlige halvdel af dette. Midt i strimmelen - og altså S for det oprindelige centrum - ses en gammel gengroet forstyrrelse, nærmest rund, 3x3 m og nu ca 0,5 m dyb. N for denne ses en 1,5x2 m stor, anden forstyrrelse, der ved en rende skærer ud gennem den nordlige kant (=snit) af højen. Denne anden, nu overfladiske udseende nedgravning kunne se ud til at befinde sig i eller tæt på højens oprindelige centrum. De herudover værende partier af højen synes uden særlige forstyrrelse og må antages at kunne rumme sekundærgrave. Tinglyses. Bevoksning: 1989: Mos, Græs og Lyng

1991 Tinglysning
Journal nr.: 6111-0510
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1991 Museal besigtigelse
Journal nr.: 6111-0510
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1993 Grøft ved byggeri/anlæg
Journal nr.: 84/1993
Silkeborg Museum
Nedlægning af elkabel.

1993 Museal prøvegravning
Journal nr.: 84/1993
Silkeborg Museum
Søgegrøfter syd og øst for højfoden. Der fandtes ingen spor af forhistorisk aktivitet.

1996 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Mod syd har højen en skarp kant. Denne er formentlig fremkommet i forbindelse med tilplantningen af arealet syd for højen, hvorved også noget af højen er fjernet. Højresten er friholdt for tilplantning. Bevokset med nogle løvtræer samt en del helt små selvsåede nåletræer - særligt mod vest. Højen ligger ved en skovvej.

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Højen er bevokset med masser af små nåletræer og løvtræer. Beliggende tæt ved skovvej.

Litteraturhenvisninger  (0)