Boelshøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Silkeborg Kulturhistoriske Museum

Kommune
Silkeborg

Sted- og lokalitetsnr.
130305-23

Fredningsnr.
240933

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
"Boelshøj". Nordlige halvdel helt ryddet. C-højen tinglyst 1991 med følgende tekst: **************************************** Højrest, 2,2 x 11 x 8 m, udgørende den sydlige omtrentlige trediedel af den oprindelige høj. Grundplan af form som et segment, hvis vestlige spids er bortgravet.
Undersøgelsehistorie  (9)
1885 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høi, c. 8 F. høi; større Gravninger ved Foden og i Overdelen, dog væsentlig uforstyrret. Bevoksning: 1989: Løvtræer

1926 Museal restaurering
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Boelshøj. Meget udgravet.

1937 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Boelshøj. Nordlige Halvdel helt ryddet.

1937 Diverse sagsbehandling
Det Kulturhistoriske Centralregister
Fredningsnr: 2409:33, Status: C

1989 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
C-høj. Højrest bestående af (skønsmæssigt) sydlige trediedel af den oprindelige høj, der antagelig har været ca. 16 m i diameter. Den eksisterende rest har form af et segment (11 m langt), hvis vestlige spids er bortgravet i ældre tid, således at højresten oprindelig har været 14-15 m lang. Højresten i sig selv er dog tilsyneladende ubeskadiget og rummer med sin ikke uvæsentlige højde et betydeligt højvolumen, der kan indeholde sekundærgrave. Tinglyses. Bevoksning: 1989: Løvtræer

1991 Tinglysning
Journal nr.: 6111-0511
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1991 Museal besigtigelse
Journal nr.: 6111-0511
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Højen er bevokset med et meget stort bøgetræ mod syd. Træet hælder en del. Derudover lav bevoksning på og omkring højen i form af krat, brændenælder mm. Pleje bør foretages ved fortidsmindet.

2014 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Højen er bevokset med græs, et enkelt egetræ på sydsiden samt buskads. Er synlig fra offentlig vej.

Litteraturhenvisninger  (0)