Kragelund
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Silkeborg Kulturhistoriske Museum

Kommune
Silkeborg

Sted- og lokalitetsnr.
130305-28

Fredningsnr.
240931

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 3 x 18 m, overfladiske beskadigelser, ellers velbevaret, græsklædt.
Undersøgelsehistorie  (7)
1885 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[sb 27-28] Høie, 8-10 F. høie, begge med kun mindre Gravninger og væsentlig bevarede. Bevoksning: 1989: Løvtræer og Nålekrat/-træer

1926 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Disse 5 Høje [sb. 26-30], paa Matr. Nr. 17 a, hvoraf 122-123 er udgravet findes i stærk udgravet tilstand, medens 124-126 er udgravet og jævnet med Jorden, hidrører alle fra Bronzealderen. Bevoksning: 1989: Løvtræer og Nålekrat/-træer

1937 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1937 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 18 x 3 m. overfladisk Beskadigelse, ellers velbevaret; græsklædt.

1989 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, tilsyneladende velbevaret. Dækket af tæt krat (bjergfyr, birk, eg, røn, æble, hindbær, græs). Bevoksning: 1989: Løvtræer og Nålekrat/-træer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Højen er tæt bevokset med blandede træer, som har skygget græsdækket delvist væk. Pleje bør foretages ved fortidsmindet.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Gravhøj. I ager. Tæt bevokset med forskellige slags træer. Højen står delvist uden græsdække. Synlig fra offentlig vej.

Litteraturhenvisninger  (0)