Revshalegaard
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Silkeborg Kulturhistoriske Museum

Kommune
Silkeborg

Sted- og lokalitetsnr.
130305-47

Fredningsnr.
240934

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Gravrøse, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1100 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 12 x 1 m, ødelagt ved mange gravninger. Lyngklædt, syd for gården. Bør udgraves. C-højen tinglyst 1991 med følgende tekst: **************************************** Høj, 1,2 x 13 m. Overfladen noget ujævn efter gamle gravninger og rodvæltere.
Undersøgelsehistorie  (9)
1885 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høi, 4-5 F. høi, mange Haandsten; kun mindre Beskadigelser. Bevoksning: 1989: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1926 Museal restaurering
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Mindre Høj, en Del udgravet. Fund fra Bronzealderen. Højen indeholder kun smaa Haandsten, der alle er ildskørnede efter Brænding, mellem Stene findes Aske og Trækul.

1926 Efterretning om forsvunden genstand
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1937 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 12 x 1 m., ødelagt ved mange Gravninger. Lyngklædt. S. f. G. [Gaarden]. Bør udgraves.

1937 Diverse sagsbehandling
Det Kulturhistoriske Centralregister

1989 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
C-høj. Fladt hvælvet høj med noget ujævn overflade som følge af gamle (små) gravninger og stormfældede fyrretræers opvæltede rodkager. I det store og hele virker højen dog ganske intakt, og som den fremtræder idag, forekommer det overdrevent, når fredningsteksten beskriver højen som "ødelagt". Ikke fotograferet på grund af dårlig overskuelighed (krat). Tinglyses. Bevoksning: 1989: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1991 Museal besigtigelse
Journal nr.: 6111-0512
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1991 Tinglysning
Journal nr.: 6111-0512
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Bevokset med græs, lyng og små løvtræer.

Litteraturhenvisninger  (0)