Revshalegaard
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Silkeborg Kulturhistoriske Museum

Kommune
Silkeborg

Sted- og lokalitetsnr.
130305-48

Fredningsnr.
240935

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Bronzealder (dateret 1100 - 501 f.Kr.)

Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1100 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 14 x 1 m. Hele det indre af højen bortkørt og opbrudt. I plantage. Højen tinglyst 1991 med følgende tekst: ************************************** Høj, 1,6 x 15 m. Større forstyrrelse i midten, hvorfra en ca. 1,5 m bred og indtil 0,5 m dyb rende fører ud til højranden i sydvest.
Undersøgelsehistorie  (10)
1885 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høi, 3-4 F. høi, dannet om Toppen af en lille Høining. Bevoksning: 1989: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1926 Museal restaurering
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
25 [sb.48]. Gravhøj, udgravet. Kun en enkelt Grav. Ingen Urner, Liget synes at være brændt paa Baal i selve Højen. Fund: et Bronzespyd, der med to Nagler har været fæstet til en Spydstage.

1926 Efterretning om forsvunden genstand
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1937 Diverse sagsbehandling
Det Kulturhistoriske Centralregister
Fredningsnr: 2409:35, Status: C

1937 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 14 x 1 m. Hele det indre af Højen bortkørt og opbrudt. I Plantage. S. f. Gaarden.

1989 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
C-høj. Stærkt forstyrret høj, hvis centrale del er helt eller delvis omgravet - dog tilsyneladende ikke til højbunden, eller i så fald atter næsten tilkastet. Fra centralforstyrrelsen fører en ca 1,5 m bred og intil 0,5 m dyb rende ud til højranden i SV. To mindre stendynger fra opbrydning af højfylden ses hhv. S forcentralforstyrrelsen og ved den sydlige højfod. Ikke fotograferet p.gr.a. ringe oversigtsmuligheder. Tinglyses. Bevoksning: 1989: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1991 Museal besigtigelse
Journal nr.: 6111-0514
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1991 Tinglysning
Journal nr.: 6111-0514
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Den ene af de to tidligere registrerede stendynger ligger dog ved sydfoden, og den anden ligger øst for centralforstyrrelsen. Højen er bevokset med græs, lyng, store bøgetræer og grantræer.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Gravhøj. I skov. Som beskrevet tidligere er højen meget ødelagt af gamle gravninger. Tæt bevokset med både løv- og nåletræer.

Litteraturhenvisninger  (0)