Rævshale
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Silkeborg Kulturhistoriske Museum

Kommune
Silkeborg

Sted- og lokalitetsnr.
130305-50

Fredningsnr.
240917

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Gravgenstand, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
En af to høje (sb.50), beliggende nær hinanden umiddelbart vest for gården. Den sydligste er ca. 12 m i diameter, 2 m høj; den er udgravet fra øst, men hullet er udfyldt.- Den nordligste er ca. 9 m i diameter, 1,50 m høj; i toppen et lille hul.- Begge høje er lyngklædte.
Undersøgelsehistorie  (7)
1885 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høi, c. 5 F. høi, dybt Hul i Overdelen og væsentlig forstyrret. Bevoksning: 1989: Græs

1926 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Tvillinghøj, Nr. 33 [sb. 50] i Syd, størrre, 34 [sb. 51] i Nord mindre Høj. Udgravet i den større sydlig. Fund fra Bronzealderen. Den mindre i Nord tildels urørt. Bevoksning: 1989: Græs

1936 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1937 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[sb 50-51] To Høje, beliggende nær hinanden Vestfor Gaarden. Den sydligste [sb. 50] er ca. 12 m i Diameter, 2 m høj; den er udgravet fra Øst, men Hullet er udfyldt. Den nordligste [sb. 51] er ca. 9 m i Diameter, 1,50 m høj, i Toppen et lille Hul. Begge Høje er lyngklædte. Fredlyste 15. Juni 1936.

1989 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, med lidt ujævn overflade som følge af den i fri text nævnte retablering af gl. skade. Umiddelbart foran højfoden i VSV er opsat en højspændingsmast af træ. Bevoksning: 1989: Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Højspændingsmasten er dog fjernet. Højen er græsklædt.

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Højen er græsklædt. En sten mod NV.

Litteraturhenvisninger  (0)