Rævshale
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Silkeborg Kulturhistoriske Museum

Kommune
Silkeborg

Sted- og lokalitetsnr.
130305-52

Fredningsnr.
240915

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Gravgenstand, Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 0 e.Kr.)

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1 x 12 m, med affladet top, hvorpå ligger en stendynge; tidligere udgravet, men restaureret; beplantet.
Undersøgelsehistorie  (7)
1885 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høi, 5-6 F. høi, store Dele ere afgravede. Bevoksning: 1989: Græs og Løvkrat

1926 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Stor Høj, udgravet. Beplantet. Fund fra førromersk Jernalder. Bevoksning: 1989: Græs og Løvkrat

1937 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 12 x 1 m., med affladet Top, hvorpaa ligger en Stendynge; tidligere udgravet, men restaureret; beplantet.

1937 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1989 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, som beskrevet i fri text: med lille (nu næsten overgroet) stendynge, på den affladede top. Hindbærkrat med enkelte træer. Bevoksning: 1989: Græs og Løvkrat

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Højen måler dog idag 13 m. i øst-vestlig retning og 16 m. i nord-sydlig retning. Højsiden mod syd er udflydende. Stendyngen på toppen er helt groet til og kan ikke fjernes uden at beskadige højen. Højen er bevokset med græs og forskellige løvtræer bl.a. hyld og røn. Pleje bør foretages ved fortidsmindet.

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Højen er bevokset med løv- og nåletræer. Fortidsmindet er synligt fra offentlig vej.

Litteraturhenvisninger  (0)