Rævshale
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Silkeborg Kulturhistoriske Museum

Kommune
Silkeborg

Sted- og lokalitetsnr.
130305-56

Fredningsnr.
240919

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Ret stor høj med flad top, i plantage. Beplantet.
Undersøgelsehistorie  (6)
1885 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[sb 56a-56d] Høie, smaa indtil c. 5 F. høie, alle mere eller mindre forstyrrede. Bevoksning: 1989: Græs, Løvtræer og Nålekrat/-træer

1926 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Sb. 57 og 56A] Disse Høje, hvoraf Nr. 17 [sb. 57] ligger i en have og Nr. 18 [sb. 56A] oppe på Bakkekammen og urørt, er nu beplantede. Bevoksning: 1989: Græs, Løvtræer og Nålekrat/-træer

1937 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1937 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ret stor Høj med flad Top, i Plantage; beplantet.

1989 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, nærmest oval i ca. NV/SØ. Ret flad top. Bevoksning: 1989: Græs, Løvtræer og Nålekrat/-træer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Højen er friholdt for beplantning. Bevokset med mos, græs, lyng samt egetræer.

Litteraturhenvisninger  (0)