Rævshale
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Silkeborg Kulturhistoriske Museum

Kommune
Silkeborg

Sted- og lokalitetsnr.
130305-65

Fredningsnr.
240937

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Gravgenstand, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, ødelagt ved hul i toppen og stort hul i østsiden. I dyrket mark, nord for gården. Bør udgraves. C-højen tinglyst 1991 med følgende tekst: **************************************** Høj, 1,8 x 17 x 13 m. Nordvestlige del bortgravet. Gammel forstyrrelse i midten.
Undersøgelsehistorie  (8)
1885 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høi, c. 8 F. høi, stort Hul i Midten. Bevoksning: 1989: Løvkrat

1926 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Stor Høj, Baade i Omkreds og Højde. I Midten af forrige Aarh. er her fundet en Spiralarmbaand af Guld. Større Udgravninger baade i Højens Sider og Top. Bevoksning: 1989: Løvkrat

1937 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Sløjfet. Bevoksning: 1989: Løvkrat

1937 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, ødelagt ved Hul i Toppen og stort Hul i Østsiden. I dyrket Mark N. f. Gaarden, Bør udgraves.

1989 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
C-høj. Høj med gammel forstyrrelse i midten. Hele den nordvestlige del bortgravet i ældre tid. I højens umiddelbare nærhed en del affald i form af markstensdynger (v. sydl.højfod) og diverse bliktønder. På opgivet ager S for højen er inden for det sidste par år plantet nåletræer (fyr), indtil 5-6 m fra højen. Tinglyses Bevoksning: 1989: Løvkrat

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet dog uden bliktønder og nåletræer mod syd. Højen er bevokset med et stort løvtræ mod SØ. Desuden en del krat omkring højen. Højen ligger op til offentlige veje.

2014 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Gravhøj. Beliggende i græsmark op til vej. Bevokset med græs, lidt lyng, et stort æbletræ mod SØ samt krat især mod nord.

Litteraturhenvisninger  (0)