Klosterlund
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Silkeborg Kulturhistoriske Museum

Kommune
Silkeborg

Sted- og lokalitetsnr.
130305-84

Fredningsnr.
240914

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Gravgenstand, Bronzealder (dateret 1700 - 1101 f.Kr.)

Rundhøj, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 18 x 1,80 m, tidligere overpløjet og med overfladiske beskadigelser; græsklædt.
Undersøgelsehistorie  (7)
1885 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[sb 84-86] Høie, c. 8 F. høie, med store Fordybninger og vistnok væsentlig udgravede. [sb 84-87] N. 44-87 ligge ved Foden af høie Sandbanker. Bevoksning: 1989: Lyng og Nålekrat/-træer

1926 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[sb. 84-87]. Af denne Højgruppe er de 3 overpløjede, den fjerde 45 [sb. 84] der ligger i Skjellet med Matr. Nr. 1e Refshale, er Halvdelen udgravet. Fund af Bronzesager. Hele Højgruppen henhører sikkert til Bronzealderen. Bevoksning: 1989: Lyng og Nålekrat/-træer

1937 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 18 x 1,8 m. tidligere overpløjet og med overfladiske Beskadigelser; græsklædt.

1937 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1989 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, toppen let affladet. Aktuel afpløjning i V-kanten, der står som en næsten 10 m lang, næsten snorlige brink, op til 0,4 m høj. Højfoden V herfor er kortpløjet til terrænhøjde. I Ø er højfoden ikke bortpløjet men muligvis overpløjet - en svag højning fortsætter her højen mod Ø ud i marken. I Ø/V måler den nu kun 14-15 m. Umiddelbart S for højen er med frontskovl optaget overjord på et areal af 6-8 m2 - her ses mærkerne efter gravemaskineskovlen, efter tilgroningen at dømme højst 1 1/2 år gl. Påtalt i skrivelse af 20. sept. 1990. Sags nr. 6113-0103. Bevoksning: 1989: Lyng og Nålekrat/-træer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Gravningen mod syd er ikke længere synlig. Højen måler idag 14-15 m. i øst-vestlig retning (som ved nyberejsningen). Højen er bevokset med lyng og et enkelt egetræ mod øst.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Gravhøj. I ager. Bevokset med græs, lyng, lidt buske og et enkelt løvtræ mod øst. Synlig fra offentlig vej.

Litteraturhenvisninger  (0)