Klosterlund
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Silkeborg Kulturhistoriske Museum

Kommune
Silkeborg

Sted- og lokalitetsnr.
130305-85

Fredningsnr.
240944

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Gravgenstand, Bronzealder (dateret 1100 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Halvdelen af en høj, hvis fod er bortkørt; hel ruin. Lyng- klædt, i skel (halvdelen bortkørt). Bør udgraves. Tinglysning 1992: **************** Højrest, 2,3 x 18 x 7,5 m, udgørende den nordvestlige tredjedel af den oprindelige høj. I SØ afskåret efter en ret linie. Nåletræer i kant af granplantning.
Undersøgelsehistorie  (7)
1885 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[sb 84-86] Høie, c. 8 F. høie, med store Fordybninger og vistnok væsentlig udgravede. [sb 84-87] N. 44-87 ligge ved Foden af høie Sandbanker. Bevoksning: 1989: Nålekrat/-træer

1926 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[sb. 84-87]. Af denne Højgruppe er de 3 overpløjede, den fjerde 45 [sb. 84] der ligger i Skjellet med Matr. Nr. 1e Refshale, er Halvdelen udgravet. Fund af Bronzesager. Hele Højgruppen henhører sikkert til Bronzealderen. Bevoksning: 1989: Nålekrat/-træer

1937 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Overpløjet, stærkt udjævnet; fundet Urner i Overfl. (B 12955) [B 12995 - bronzekniv]. Bevoksning: 1989: Nålekrat/-træer

1937 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Halvdelen af en Høj, hvis Fod er bortkørt; hel Ruin. Lyngklædt. I Skel (Halvdelen bortkørt). Bør udgraves.

1989 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
C-høj. Fremtræder nu som den nordvestlige trediedel af en større høj, i SØ afskåret efter en nogenlunde ret linie, langs rundingen i NV forment ret afpløjet i ældre tid. Tinglyses. Bevoksning: 1989: Nålekrat/-træer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Mod NV ligger højen på et plateau forårsaget af for tæt pløjning i gamle dage. Højen er bevokset med mange træer, både løv- og nåletræer. Desuden lyng og græs. Højen ligger i skel. Ses tydeligt fra offentlig vej.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Gravhøj. Beliggende i skel op til ager. Fundet som beskrevet. Bevokset med græs, lyng, mange træer - både løv- og nåletræer. Synlig fra offentlig vej.

Litteraturhenvisninger  (0)