Lille Klosterlund
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Midtjylland

Kommune
Ikast-Brande

Sted- og lokalitetsnr.
130302-76

Fredningsnr.
240943

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tidlige registreret som sb 92 i Kragelund s.m men ligger i Engelund s. 1937: Helt ødelagt, lyngklædt høj på sandbanke, syd for gården. 1989: Gravhøj. 10 m i diameter og 1 m høj. I højtop en rektangulær nedgravning, 4 m lang nord-syd, 1,5 m bred øst-vest og 0,5 m dyb med regelmæssig bund. Lyngklædt i skov. Tidligere C-høj.
Undersøgelsehistorie  (6)
1885 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høie [se også sb. 76 samt 130305 sb. 89-91], 3-6 F. høie, liggende paa Sandbanker; nogle af dem er noget forstyrrede, hvorved Haandsten ere kommet tilsyne. Bevoksning: 1991: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1926 Museal restaurering
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[sb. 76 og 130305-90]. Mindre Høje med en Del Udgravning. Lyngbevokset.

1937 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Helt ødelagt, lyngklædt Høj paa Sandbanke S. f. Gaarden.

1989 Museal besigtigelse
Journal nr.: 604-0002
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Højen afsat på den forkerte side af sogneskellet. Den ligger i Engesvang og ikke i Kragelund sogn.

1991 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj; i top en rektangulær nedgravning, 4 m. (Ø-V) x 1,5 m. (N-S), 0,5 m. dyb, med uregelmæssig bund og dyregrave; afgravning af østlig højside; alt tilgroet; bevokset med blåbær- og tyttebærris, løvkrat, løvtræer og et fyrretræ i blandskov. Bevoksning: 1991: Græs, Løvkrat og Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum
Lyngklædt på naturlig højning.

Litteraturhenvisninger  (0)