Stenholt
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Silkeborg Kulturhistoriske Museum

Kommune
Silkeborg

Sted- og lokalitetsnr.
130305-104

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Vindmølle, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

Undersøgelsehistorie  (5)
1885 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[sb 100-106] Høie, smaa, 3-4 F. høie, alle væsentlig forstyrrede.

1926 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Sb. 102-104] Mindre Høje. Paa 78 [sb. 104] har staaet en Vindmølle hvorved Højen er udgravet flad for oven. Ligger paa Agermark og dels overpløjet.

1937 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 15 x 1 m. stærkt ødelagt; en Mølle har staaet her. Græsklædt, i dyrket Mark, lige NV f. Gaarden.

1989 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
C-høj. Konstateret sløjfet og opdyrket. Afmeldes.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

Litteraturhenvisninger  (0)