Dødmandshøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Silkeborg Kulturhistoriske Museum

Kommune
Silkeborg

Sted- og lokalitetsnr.
130305-100

Fredningsnr.
24091

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Begivenhed, Nyere tid (dateret 1800 - 1899 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 15 x 1,25 m, uforstyrret. Delvis lyngklædt, i hede.
Undersøgelsehistorie  (6)
1885 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[sb 100-106] Høie, smaa, 3-4 F. høie, alle væsentlig forstyrrede. Bevoksning: 1991: Lyng og Nålekrat/-træer

1926 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Dødmandshøj. Overpløjet, urørt, Navnet hidrører fra, at en Mand frra Hesselshov for godt et hundrede Aar siden kom kørende med Korn der skulde males i Klode Mølle. Da han kørte forbi Højen blev han upasselig, lagde sig ved Højen hvor han døde. Bevoksning: 1991: Lyng og Nålekrat/-træer

1937 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1937 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 15 x 1 1/4 m. uforstyrret. Delvis lyngklædt, i Hede.

1991 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
JGB 26 09 1989: Høj, velbevaret. Lyngklædt m. graner og birke, i lille indhegnet vænge med høns og gæs. En 15-20 år gl. række graner NV for højen, i en afstand af ca. 10 m fra højfod, blokerer delvis udsynet til højen. JBA 06 09 1991: Høj. Nordlig højtop og side er bar og småhullet p.g.a. hønseavl. Iøvrigt bevokset med lyng, gyvel, graner og et birketræ, i græsareal indhegnet til hønsegård. Parcellen er beliggende ud til vej og indhegnet med trådhegn. Ud mod vejen ca. 9 m NV for højfod er i 1970'erne plantet en række graner, der tager udsynet til højen. Ca. 20 m vest for højfod ud mod agern er for to år siden plantet 6 rækker graner, der med tiden vil skjule højen fra vejens vestlige forløb. Bevoksning: 1991: Lyng og Nålekrat/-træer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Højen måler 19 m. i retningen nord-syd og 16 m. i retningen øst-vest. Højen er ikke længere frahegnet. Der går heller ikke høns og gæs på højen mere. Højen er bevokset med blandede løv- og nåletræer samt gyvler og græs.

Litteraturhenvisninger  (0)