Stenholt
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Silkeborg Kulturhistoriske Museum

Kommune
Silkeborg

Sted- og lokalitetsnr.
130305-103

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Undersøgelsehistorie  (6)
1885 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[sb 100-106] Høie, smaa, 3-4 F. høie, alle væsentlig forstyrrede.

1926 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Sb. 102-104] Mindre Høje. Paa 78 [sb. 104] har staaet en Vindmølle hvorved Højen er udgravet flad for oven. Ligger paa Agermark og dels overpløjet.

1937 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Midterparti af lille Høj, Resten fjernet eller overpløjet. NV f. Gaarden. Bør udgraves.

1989 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
C-høj. Konstateret fjernet og opdyrket. Afmeldes.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

Litteraturhenvisninger  (0)