St. Bedehøi
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Silkeborg Kulturhistoriske Museum

Kommune
Silkeborg

Sted- og lokalitetsnr.
130305-111

Fredningsnr.
23096

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Gravgenstand, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Højsagn, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
"Store Bedehøj"; anselig høj, 22 x 2,5 m; større udgravning i sydsiden og i toppen en flad, firkantet afgravning med ny- plantning. I skellet til Stenholt, 4a.
Undersøgelsehistorie  (8)
1885 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høining af Sand og Grus, kaldet: St. Bedehøi; er næppe nogen Gravhøi. Bevoksning: 1989: Lyng og Nålekrat/-træer

1926 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Bedshøj. Større Høj. Fund fra Bronzealderen. Spyd. Her var et Bedested for Skovlovringerne, da de i gamle Dage kørte med deres Trævare og Vognhjul ud til de skovfattige Egne ved Holstebro og skive. Bevoksning: 1989: Lyng og Nålekrat/-træer

1937 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Store Bedehøj; anselig Høj, 22 x 2½ m.; større Udgravning i Sydsiden og i Toppen en flad, firkantet Afgravning med Nyplantning. I Skellet til Stenholt 4a.

1937 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1989 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj kaldet "Store Bedehøj". I S-siden en flad, tilgroet indgravning ca. 6-7 m. i diameter og indtil meterdyb. I toppen en flad, kvadratisk afgravning (ca. 3 x 3 m.), kantet af gamle hvidgraner. Umiddelbart N for højen er kommunevejen i nyere tid skåret 2-3 m. ned under det tidligere terræn. Ikke fotograferet p.g.a. umulige oversigtsforhold. Bevoksning: 1989: Lyng og Nålekrat/-træer

2003 Uspecificeret aktivitet
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Heri er fundet en bronzespyd.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Dog uden hvidgraner omkring hullet i toppen. Højen er bevokset med en del yngre løvtræer bl.a. eg og birk. Desuden lyng.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Gravhøj. I skov op til vej. Fundet som beskrevet dog uden nyplantning omkring tophullet, men med gammelt hul i toppen og stor afgravning i sydsiden. Bevokset med mange birk og graner. Synlig fra offentlig vej.

Litteraturhenvisninger  (0)