Stenholt
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Silkeborg Kulturhistoriske Museum

Kommune
Silkeborg

Sted- og lokalitetsnr.
130305-113

Fredningsnr.
240949

Fredningsstatus
Ikke-fredningsværdig 1937-56

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Rest af høj, udgravet i midten. I hede op til dyrket mark lidt nord for sb.124.
Undersøgelsehistorie  (5)
1885 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høi, c. 3 F. høi, væsentlig forstyrret. Bevoksning: 1989: Græs og Lyng

1937 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rest af Høj, udgravet i Midten. I Hede op til dyrket Mark lidt N. f. 14 [sb. 124].

1989 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
C-høj. Fuldstændig deformeret og antagelig totalt forgravet høj. I midterpartiet ses 2 store nedgravninger, den ene ca. 8 m i diameter, den anden ca. 3-5m, begge sandsynligvis oprindelig ført ned til terrænhøjde. I S synes ca. 1/3 af højen bortpløjet, og i NØ synes der også at være sket indgravning, alt dog i ældre tid. Det er meget vanskeligt at afgøre, om de tilbagestående, tilsyneladende rester af selve højen faktisk er dette, eller om de i realiteten er omgravet jord. Afmeldes. Bevoksning: 1989: Græs og Lyng

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Gravhøj. I græsmark. Højen er græsklædt.

Litteraturhenvisninger  (0)