Lille Grønhøi
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Silkeborg Kulturhistoriske Museum

Kommune
Silkeborg

Sted- og lokalitetsnr.
130305-117

Fredningsnr.
24097

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Gravrøse, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Fredningstekst
Stenrøs, 6,5 x 0,75 m; et par mindre huller, hvor der er taget sten; i skov syd for "Grønhøj".
Undersøgelsehistorie  (7)
1885 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høi, "lille Grønhøi", 6-7 F. høi, vel bevaret; dækket af tæt Krat. Bevoksning: 1989: Løvtræer

1937 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ødelagt af Kartoffelkule m. m. Bevoksning: 1989: Løvtræer

1937 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Stenrøs, 6½ x 3/4 m.; et Par mindre Huller, hvor der er taget Sten; i Skov S. f. Grønhøj.

1937 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1989 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Stenrøse, som beskrevet i fredningstekst. Bevoksning: 1989: Løvtræer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Stenene er helt dækket af græs, mos og lidt bregner, men der ses en forhøjning i skovbunden.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Røse. I skov. Fundet som beskrevet. Bevokset med græs, mos og lidt bregner.

Litteraturhenvisninger  (0)