Rishøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Silkeborg Kulturhistoriske Museum

Kommune
Silkeborg

Sted- og lokalitetsnr.
130305-120

Fredningsnr.
24098

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: (ved G.I) 30/8 1929 "Rishøj", høj, 2,5 x 20 m, velbevaret. I skov. Fredet (1 m rundt om stenen) af Geodætisk Institut, der her har udsigtsårn.
Undersøgelsehistorie  (6)
1926 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rishøj 337 Fod. Maaske det højeste Punkt i Viborg Amt. Udsigten er ikke saa god herfra som fra Grønhøj (72) [sb. 118]. En større Grav hvor Randstenene er bortfjernet. Bevokset med Egebus, det saakaldte Pur. Bevoksning: 1989: Løvkrat og Løvtræer

1937 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rishøj, Høj, 20 x 2½ m, velbevaret, i Skov. Fredet (1 m. rundt Stenen) af geodætisk Institut. Udsigtstaarn.

1937 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1989 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj kaldet "Rishøj". Affladet top, hvorpå et G.I. trigonometripunkt. Stier (lidt nedhulede) fra SØ og SV til toppen. I S-foden en gammel indgravning, her ligger en meterlang, tilspidsende sten - en formodet bauta - plus et par mindre sten. Ikke fotograferet p.gr. af umulige oversigtsforhold (tæt krat). Bevoksning: 1989: Løvkrat og Løvtræer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. De tidligere registrerede stier på højen ser ikke ud til at blive brugt mere. Højen er bevokset med bregner.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Gravhøj. I skov. Dækket af bregner, små bærbuske og liljekonvaller.

Litteraturhenvisninger  (0)