Christianshøi
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Silkeborg Kulturhistoriske Museum

Kommune
Silkeborg

Sted- og lokalitetsnr.
130305-128

Fredningsnr.
23095

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1,5 x 15 m; affladet top, ellers velbevaret. Lyngklædt, dog med 3 rækker nye bjergfyr i foden. I hede nord for gården.
Undersøgelsehistorie  (7)
1885 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[sb 128-132] Høie, indtil 5 F. høie, de fleste beskadigede ved Gravning. Bevoksning: 1989: Nålekrat/-træer

1926 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Sb. 128-131] Disse 4 Høje ligger i Heden og har mindre Udgravninger. Bevoksning: 1989: Nålekrat/-træer

1937 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1937 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 15 x 1½ m.; affladet Top, ellers velbevaret. Lyngklædt, dog med 3 Rækker nye Bjergfyr i Foden. I Hede N. f. Gd. [gården].

1989 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, med affladet til konkav top, meget ujævn. Tilgroet med gamle, udgående bjergfyr. Et nedlagt men stadig skelneligt tipvognsspor af en tørve- eller mergelbane forløber tæt rundt om højens Ø- og NØ-side. Bevoksning: 1989: Nålekrat/-træer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet dog uden bjergfyr i foden og på højen samt uden tipvognsspor. Mange rævegrave i højen. Bevokset med lidt spredte træer bl.a. ege. Pleje bør foretages ved fortidsmindet.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Gravhøj. I hede. Højen er tæt bevokset med små birk og andre større løvtræer.

Litteraturhenvisninger  (0)