Christianshøi
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Silkeborg Kulturhistoriske Museum

Kommune
Silkeborg

Sted- og lokalitetsnr.
130305-131

Fredningsnr.
23092

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Christianshøj matr.nr. 4e: Høj i skel til matr.nr. 4a af Christianshøj. Høj, 1,50 x 11 m. Stort hul i toppen; bevokset med bjergfyr. I skel.
Undersøgelsehistorie  (7)
1885 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[sb 128-132] Høie, indtil 5 F. høie, de fleste beskadigede ved Gravning. Bevoksning: 1989: Løvkrat og Løvtræer

1926 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Sb. 128-131] Disse 4 Høje ligger i Heden og har mindre Udgravninger. Bevoksning: 1989: Løvkrat og Løvtræer

1937 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 11 x 1½ m. Stort Hul i Toppen bevokset med Bjergfyr. I Skel.

1937 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1989 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj med gammel nedgravning i toppen. Meget uoverskuelig og ufremkommelig (især i V) på grund af vindfælder, kvas og selvsået krat af eg, birk og røn. Gl. rævegrave. En lav skelvold går tæt forbi højens Ø-fod. Bevoksning: 1989: Løvkrat og Løvtræer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet dog uden skelvold og bjergfyr. Ujævn overflade. Bevokset med forskellige træer.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Gravhøj. I skov. Hul i toppen som beskrevet tidligere. Højen er tæt bevokset med små birk, græs, tyttebær og et par større løvtræer.

Litteraturhenvisninger  (0)