Tandskov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Silkeborg Kulturhistoriske Museum

Kommune
Silkeborg

Sted- og lokalitetsnr.
130308-46

Fredningsnr.
231010

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, ca. 2,5 m høj, 20 m bred i nord-syd, 10 m bred i øst-vest. Vestlige halvdel bortgravet i gammel tid. Sydsiden ujævn. Græs- klædt.
Undersøgelsehistorie  (7)
1885 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høi, 8 F. høi, 75 F. bred, c. 1/3 sløifet, Midten urørt.

1950 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 2,5 m. høj, 20 m. bred i N - S. 10 m. bred i Ø - V. Vestlige Halvdel bortgravet i gl. Tid. Sydsiden ujævn. Græsklædt.

1967 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2014 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Højen er bevokset med forskellige løvtræer. Beliggende i græsmark, hvor der går får. Synlig fra offentlig vej.

2015 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

Litteraturhenvisninger  (0)