Tanskov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Silkeborg Kulturhistoriske Museum

Kommune
Silkeborg

Sted- og lokalitetsnr.
130308-56

Fredningsnr.
23108

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, ca. 2,25 x 12 m. I top eftergroet gravning, ca. 4 x 6 m bred, 1 m dyb. Smal kløft nedad siden mod sydøst. Vestlige fod afgravet indtil skel. Lyng- og græsklædt.
Undersøgelsehistorie  (6)
1885 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[sb 56-57] Høie, store, c. 10 F. høie; en Del afpløiede ved Foden. Bevoksning: 1989: Græs, Lyng og Løvtræer

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 2,25 x 12 m. I Top eftergroet Gravning 4 x 6 m. bred, 1 m. dyb. Smal Kløft ned ad Siden mod SØ. Vestlige Fod afgravet indtil Skel. Lyng- og Græsklædt.

1950 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1989 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, hvoraf ca. 1/4 er bortgravet V for skel. Toppen svært forgravet som beskrevet i fredningstekst. Rævegrav i toppen. NB: På det trykte (digitaliserede) sb.-kort er højen fejlagtigt placeret ca. 80 cm. SØ for sin faktiske plads. Til gengæld er den dérværende trykte højsignatur (ligeså fejlagtigt) givet sb.nr. 58 (meddelt DKC dette d. 8. nov. 1990). Bevoksning: 1989: Græs, Lyng og Løvtræer

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Gravhøj. I ager. Stærkt forgravet i toppen med rende mod SØ (som registreret tidligere). Højen er bevokset med tjørn, hyld, blåbær, gyvler mm.

Litteraturhenvisninger  (0)