Skoven
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Silkeborg Kulturhistoriske Museum

Kommune
Silkeborg

Sted- og lokalitetsnr.
130308-69

Fredningsnr.
23104

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, ca. 2 x 18 m. Hele midten udgravet ved 4 m bredt, 1,5 m dybt hul. Siderne mod øst og sydøst meget ujævne efter gamle gravninger.Bevokset med træer i skov. Oprindeligt tinglyst på matr.nr. 9a Serup By, Serup I 2005 efter ommatrikulering beliggende på 9q Serup By, Serup
Undersøgelsehistorie  (6)
1885 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høi, af lignende Størrelse [6 F. høi, 50 F. bred]. Mindre Gravninger i Side og Overdel, dog Midten ikke forstyrret. Bevoksning: 1989: Løvtræer

1910 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 2 x 18 m. Hele Midten udgravet ved 4 m. bredt, 1,5 m. dybt Hul. Siderne mod Ø og SØ. meget ujævne efter gl. Gravninger. Bevokset med Træer i Skov.

1989 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj med omfattende forstyrrelser som beskrevet. Topkrater 0,6 x 4 m.; forstyrrelserne i S- og Ø-siden har karakter af en afsats og er muligvis en gammel sneglegang. Bevoksning: 1989: Løvtræer

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Gravhøj. Beliggende i skov. Med tophul og sneglegang mod SØ og Ø (som beskrevet tidligere). 4 gamle bøgetræer. Sparsomt græsdække.

Litteraturhenvisninger  (0)