Færgehøje
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Viborg Museum

Kommune
Viborg

Sted- og lokalitetsnr.
130508-8

Fredningsnr.
22104

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 2,75 x 18 m. I midten en stor nedgravning, 4 x 2 m. S-siden stærkt forgravet. Lyngklædt.
Undersøgelsehistorie  (7)
1885 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
... I Sognets nordlige og vestlige Del, der grænser op til Gudenaa og er lav med stadig Heldning ned mod Aaen, ligge: ... samt de 3 saakaldte Færgehøje [sb. 8-10] paa Matr. No. 13b ved Vejen til Tange Færge. Af disse tre, der ere de bedst bevarede Høje i Sognet, er den mellemste [sb. 9] temmelig stor, men opgravet omkring ved Foden. ... Bevoksning: 1980: Mos, Græs og Nålekrat/-træer

1892 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Disse 4 [sb. 3 og 6-8] ere alle smaa Høje og meget ubetydelige. De ligge nede paa Sletten mod Gudenaaen, og No. 15 [sb. 3] og 16 [sb. 8], som ligge tæt ved Vejen til Tange Færge, kaldes Færgehøjene. Bevoksning: 1980: Mos, Græs og Nålekrat/-træer

1932 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lyngklædt rund Høj, den sydligste af de 3 "Færgehøje" [sb. 8-10]. 2.50 x 16 m. Det Indre er udgravet til Bund i ny Tid gennem et bredt Skaar gennem Sydsiden. Ingen Fund er gjort. Sydvestre Side og Højfod uregelmæssig afgravet i gammel Tid. Bevoksning: 1980: Mos, Græs og Nålekrat/-træer

1948 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1948 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2,75 x 18 m. I Midten en stor Nedgravning 4 m. bred, 2 m. dyb. Sydsiden stærkt forgravet. Lyngklædt.

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Mål: 2,7 x 22,0 x 19,0 m. Stor nedgravning i toppen, 2 x 4 m. Siderne forgravet i S, Ø og N. Beskadigelserne gamle - mere end 20 år. Affald fra skovbrug smidt op ad siderne for et par år siden. Bevoksning: 1980: Mos, Græs og Nålekrat/-træer

2010 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (0)