Færgehøje
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Viborg Museum

Kommune
Viborg

Sted- og lokalitetsnr.
130508-9

Fredningsnr.
22103

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1,5 x 12 m. I top eftergroet sænkning 3-4 x 0,5 m. Gamle brud i siderne. Lyngklædt.
Undersøgelsehistorie  (6)
1885 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
... I Sognets nordlige og vestlige Del, der grænser op til Gudenaa og er lav med stadig Heldning ned mod Aaen, ligge: ... samt de 3 saakaldte Færgehøje [sb. 8-10] paa Matr. No. 13b ved Vejen til Tange Færge. Af disse tre, der ere de bedst bevarede Høje i Sognet, er den mellemste [sb. 9] temmelig stor, men opgravet omkring ved Foden. ... Bevoksning: 1980: Mos, Græs og Lyng

1932 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lyngklædt rund Høj, den mellemste af de 3 "Færgehøje" [sb. 8-10]. 1.50 x 12 m. Affladet Top, i hvis Midte ses en 0.50 m. dyb, 3-4 m. vid Sænkning efter gammel Gravning. Siderne noget uregelmæssige efter Gravninger i ældre og yngre Tid. Bevoksning: 1980: Mos, Græs og Lyng

1948 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,50 x 12 m. I Top en 3-4 m. bred, 0,50 m. dyb, nu eftergroet Sænkning. Gamle Brud i Siderne, lyngklædt.

1948 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Mål: 1,3 x 15,0 x 14,0 m. Lav høj. Forgravet både i top og nede på siderne. Meget gamle beskadigelser. Bevoksning: 1980: Mos, Græs og Lyng

2010 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (0)