Nakskov Ladegaard
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Lolland-Falster

Kommune
Lolland

Sted- og lokalitetsnr.
070402-7

Fredningsnr.
44201

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Langdysse, ca. 50 x 10 m, indtil 2 m høj. 21 m fra østenden smalt kammer af 4 bæresten, i højens længderetning. Randsten: S 13, V 1, N 18. Højen er, navnlig mod V, stærkt forgravet; randstenene er her frigravet og en stor del af højen er bort- gravet.
Undersøgelsehistorie  (7)
1876 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I Skovens Udkant, paa lidt høinende Terrain er en Langdysse af 200 Fods Længde Øst-Vest og mellem 27-30 Fods Bredde N-Syd. Bevoksning: 1977: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1877 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1953 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, ca. 50 x 10 m, indtil 2 m høj. 21 m fra Østenden smalt Kammer af 4 Bæresten, i Højens Længderetning. Randsten: S. 13, V. 1, N. 18. Højen er, navnlig mod V., stærkt forgravet. Randstenene er her frigravet og en stor Del af Højen er bortgravet.

1953 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1977 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdysse. Beskrivelse : Form : trapezformet. Langdyssen markerer sig som jordhøjning med 2 rækker frigravede randsten, der mangler i østlige ende, er forstyrrede og hulter til bulter-liggende i vestlige ende. Orientering : VNV-ØSØ. Længde : ca. 60 m (her er de yderste vestligste jordbunker medtaget). Bredde VNV : 10 - 10½ m (målt 8 m fra yderste vestkant). Ca. 9 m fra ØSØ-ligste ende : 9 - 9½ m bredt. Randsten : Fredningslisten : syd 13, nord 18, vest 1. Randstenene er langt større i vestlige ende end i østlige. Det har øjensynlig været lettere at fjerne de østlige. De vestlige står frigravet og for den enes vedkommende med borehuller i. Ca. 18-19 m fra langhøjens østlige kant ses 1 rektangulært stenkammer : ca. 1½ m langt, 40-50 cm bredt. Det er sat af 4 sten (2 lange, 2 korte), 1 i hver side. Kammeret er orienteret parallelt med langdyssen. Dette kammer er det eneste i anlægget i dag. Om der i den forstyrrede vestende har været kammer er uvist (om adsplittede sten skulle være fra kammer ?). Højens højde : max. ca. 2 m. På grund af forgravning er anlægget ikke højest i vestenden. I horisontal plan tydeligt trapezoidt, ligeledes hvad angår randstenenes størrelse. Beskadigelser : se beskrivelse. ** Seværdighedsforklaring ** Videnskabeligt meget spændende - ja måske burde det p.g.a. dets fortællekraft have 2 * - især hvis skov-bevoksningen var mere tillokkende. Bevoksning: 1977: Græs, Løvkrat og Løvtræer

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

Litteraturhenvisninger  (0)