Birgittelyst
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Viborg Museum

Kommune
Viborg

Sted- og lokalitetsnr.
130601-3

Fredningsnr.
21091

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (5)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Jordfæstegrav, Stenalder (dateret 2800 - 2351 f.Kr.)
Fire jordfæstegrave. Heraf en med flintøkse og flintflække, en med mange ravperler, en med dele af et bæger og en uden fund.

Jordfæstegrav, Bronzealder (dateret 1700 - 1301 f.Kr.)
Jordfæstegrav med flintdolk.

Jordfæstegrav, Bronzealder (dateret 1700 - 1301 f.Kr.)
Formodet jordfæstegrav, hvorfra en fladehugget pilespids og tre flintafslag, men usikkert om de er medgivet eller tilfældigt indkommet.

Brandgrav (uspecificeret type), Jernalder (dateret 500 - 401 f.Kr.)
Fire brandgrave, heraf en urnegrav under en cirkulær, vandret stenlægning.

Fredningstekst
Høj, 1,9 x 20 m. Foden mod øst lidt beskadiget af vej, idet foden er en ubetydelighed nedkørt. Foden og lidt af siden mod sydvest afpløjet. I øvrigt velbevaret og toppen rundet. Lyngklædt, i udkant af ager.
Undersøgelsehistorie  (13)
1880 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1880 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 50 F. i Tværmaal, 6 F. høi, fuldstændig bevaret. Bevoksning: 1980: Lyng

1899 Museal udgravning
Nationalmuseet
Ved en partiel udgravning i 1899 udgravede Chr. Blinkenberg den centrale del af højen, der havde flad top. Der blev undersøgt et 6 x 6 m stort felt og udlagt søgegrøfter fra feltets fire hjørner. Højen var anlagt i enkeltgravkulturen. Primærgraven (K) var placeret på den gamle overflade og heri fandtes en flintøkse (A 18199) og en flintflække (A 18200). Den efterfulgtes af den delvist forstyrrede grav J, der ikke rummede fund i de bevarede dele, af grav L med ca. 200 ravperler (A 18201-18212) samt et lerkarskår (A 18213) og af den forstyrrede grav H med dele af et ornamenteret bæger (A 18198). Gravene J, L og H dateres alle til enkeltgravskulturen. Senere blev anlagt en stensat grav (G) hvori fandtes en flintdolk (A 18197, type VIB) og i fylden enkelte stykker flint (A 18194-96). Grav G dateres til æ. bronzealder per. I-II. Over grav G fandtes stensætning F, der tolkedes som en grav og i (formodet) relation til denne fandtes spredt en beskadiget fladehugget flintpilespids (A 18190) og tre flintafslag (A18191-93), men det er usikkert om der er tale om gravgaver eller fund fra højfyld. Øverst fandtes en vandret ca. 9,65 x 8,9 m stor, massiv stenlægning L, der dækkede over den centralt beliggende urnegrav E (B 7069) samt over tre andre brandgrave (B, C og D). I brandgrav B fandtes skår til et lerkar (C 9840) og i brandgrav D fandtes også skår til et lerkar (C 9842). Urnegraven blev dateret til yngre bronzealder og de tre andre brandgrave til ældre jernalder, mens den cirkulære dækkende stenlægning ikke kunne dateres. Endelig fandtes relativt højt i gravhøjen en tværpil (A 18214) uden tilknytning til en grav.

1938 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1938 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 15 x 2 m. Velbevaret i Lyng. Nogle Plovfurer i Ø. og N. [[Ny beskrivelse m.m. se bl.a J. 711/56]]

1938 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Udgr. 1899. A18190-214, B7069, C9840-42. Fredet. Bevoksning: 1980: Lyng

1956 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1956 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,9 x 20 m. Foden mod øst lidt beskadiget af vej, idet foden er en ubetydelighed nedkørt. Foden og lidt af siden mod sydvest er afpløjet. Iøvrigt velbevaret og toppen rundet. Lyngklædt i udkant af ager.

1956 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 711/56
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Mål: 1,9 x 18 x 15 m. Høj. Pæn form. Enkelte huller gravet ind i fod og top i de senere år. Det ser ud til at man er ved at udbedre skaderne. 12.2.1998 Nogle dybe huller (rævegrave eller lignende) i højfod, ellers velbevaret. GPS 32 052 3524 62 50 643 ** Seværdighedsforklaring ** Højrækken kunne (burde) blive flot. Ligger i et grønt område i villabebyggelse. Bevoksning: 1980: Lyng

1980 Museal grafisk eller digital dokumentation
Det Kulturhistoriske Centralregister

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2017 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: D906
Viborg Museum
Opdatering af oplysninger på Fund og Fortidsminder. Resultaterne af udgravningen i 1899 er fremlagt i ”Die Funde …” bd. Bd. 12 s. 168-17; nr. 5951. Det foreslås ud fra andre lignende fund, at den runde dækkende stenlægning L knyttes til de tre derunder beliggende brandgrave B, C og D og eventuelt også til urnegrav E, og at stenlægning og brandgrave dateres til ældre førromersk jernalder.

Litteraturhenvisninger  (0)