Egehøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Viborg Museum

Kommune
Viborg

Sted- og lokalitetsnr.
130602-11

Fredningsnr.
221011

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Anselig høj, "Egehøj", ca. 20 x 4 m. I lavt egekrat. I top og side mindre gravninger. Sydvestfoden noget afpløjet. Ligger nær landevejen.
Undersøgelsehistorie  (5)
1880 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa Toppen af en langstrakt og tilspidset Banke er der anlagt en Gravhøi, hvis Størrelse det er vanskeligt at angive bestemt, baade fordi dens Sider gaa i Flugt med Bakkens Skraaninger og fordi den er bevoxet med tæt Egekrat. Den er næppe over en halv Snes Fod høi. Bevoksning: 1980: Løvkrat

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Anselig Høj, "Egehøj", ca. 20 x 4 m. I lavt Egekrat. I Top og Side mindre Gravninger. Sydvestfoden noget afpløjet. Ligger nær Landevejen. Bevoksning: 1980: Løvkrat

1942 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Mål: 4,0 x 25,0 x 25,0 m. Anselig høj. Ligger tæt på vej og mindre landejendom. Mindre nedgravninger i top og side. Gammel gravning. SV-kant fjernet ved pløjning. Pløjningen foregår stadig. Bevoksning: 1980: Løvkrat

2010 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (0)