Havredal plantage
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Viborg Museum

Kommune
Viborg

Sted- og lokalitetsnr.
130603-51

Fredningsnr.
220834

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Fr.nr. 2208:34 Gravhøj. 17 m i diameter, 2,5 m høj.
Undersøgelsehistorie  (6)
1880 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[sb.] N: 44-81 ere mindre, runde Jordhøie af følgende Tværmaal og Høide. 50 , 7 .

1938 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 17 x 2 ½ m. To store granstød væltede i N., saa lille aabent brud er fremkommet.

1938 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1938 Diverse vind og vanderosion
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1962 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum
Spids høj m spidsen assymetrisk i forhold til resten. 2,3 x 20 m. tæt v intern vej i plantage.

Litteraturhenvisninger  (0)