Havredal
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Viborg Museum

Kommune
Viborg

Sted- og lokalitetsnr.
130603-89

Fredningsnr.
220844

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Sydlige 2/3 af en høj, 2,5 x 18 m. Mod N en eftergroet brink, 0,5 - 1 m høj. NMI.: Nordlige del overpløjet, fredes derfor ikke.
Undersøgelsehistorie  (6)
1880 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høi, 45 F. i Tværmaal, 7 F. høi; vel bevaret. Bevoksning: 1981: Lyng og Nålekrat/-træer

1938 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Sydl. 2/3 af en høj, 18 x 2 ½ m. Mod N. en eftergroet brink, ½-1 m. høj. Norddel overpløjet fredes derfor ikke.

1938 Dyrkning/land- og skovbrug
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1938 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Mål: 2,5 x 18,0 x 10,0 m. N-ligste 1/3 sløjfet. Ret stejl skrænt mod N. Rævegrav mod S. Gamle beskadigelser. Granhegn i skel hen over højens N-side. Bevoksning: 1981: Lyng og Nålekrat/-træer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Men uden hegn henover.

Litteraturhenvisninger  (0)