Hornshøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Viborg Museum

Kommune
Viborg

Sted- og lokalitetsnr.
130608-48

Fredningsnr.
220845

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 7/10 1927. Husmand Frederik Laier. 1/10 1920. Karup Sogneråd. Afmærkn.: MS 1929, Hans Kjær. Ejer: Karup sogneråd; kun Karup sogn matr.nr. 5z. Høj, "Hornshøj", 2,35 x 16 m. Sænkning i top. Over toppen en vinkelbøjet skelgrøft. Lyngklædt i hede.
Undersøgelsehistorie  (8)
1880 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Höi, 50 F. i Tværmaal, 7 F. håoi; i Toppen findes et lille gravet Hul. (Overført fra 130608, sbnr. 4)

1880 Graveaktivitet/land- og skovbrug
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1938 Grøft ved byggeri/anlæg
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1938 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Østlige fjerdedel af en høj, "Hornshøj", hvis øvrige del er fredl. På 5 z af Karup. 2,35 x 16 m. Over top en vinkelbøjet skelgrøft.

1938 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
(= Karup 4). Aarestrup 5e. "Hornshøj", 2,35 x 16 m. Over toppen en vinkelbøjet skelgrøft. Fredet 1927.

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1962 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum
1,5 x XX m høj. Bevokset i hjørne ml mindre grusveje.

Litteraturhenvisninger  (0)