Roe
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Silkeborg Kulturhistoriske Museum

Kommune
Silkeborg

Sted- og lokalitetsnr.
130604-32

Fredningsnr.
221144

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Roe, matr.nr. 8a: Den sydlige 2/3 del af en høj, ca. 1 m x 16 m. En skelgrøft bevokset med fyr går over højen i øst-vest. Lyngklædt. I skel til matr.nr. 8d af Roe. Roe, matr.nr. 8d: Den nordlige 1/3 del af en høj i skel til matr.nr. 8a af Roe.
Undersøgelsehistorie  (6)
1879 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høi, 45 F. i Tværmaal, 3-4 F. høi; et stort Hul er gravet i Toppen. Bevoksning: 1981: Græs og Nålekrat/-træer

1950 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Den sydlige 2/3 af en Høj. 1 x 16 m. En Skelgrøft bevokset med Fyr gaar over Højen i Ø-V. Lyngklædt. Den nordlige Trediedel af ovennævnte Høj.

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Lav høj. Nedgravning i toppen, ca. 2 x 3 m., 1/2 m. dyb. Mindre nedgravninger mod V og SV. Skelgrøft 1/2 m. dyb fra V-Ø. Gamle beskadigelser. Nyplantning i skel med gran, ca. 3 år. Ved sidste berejsning var skelgrøft bevokset med fyr. Bevoksning: 1981: Græs og Nålekrat/-træer

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet i 2009. Hen over højen løber et skelhegn med graner. Desuden er højen bevokset med spredte graner, birk, ene og lyng. Beliggende delvist på matrikel nr. 8a og delvist på matr. nr. 8d dvs. delvist i skov og delvist på legeplads.

Litteraturhenvisninger  (0)