Hinge
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Silkeborg Kulturhistoriske Museum

Kommune
Silkeborg

Sted- og lokalitetsnr.
130605-13

Fredningsnr.
23101

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 17 x 1,75 m. Ligger i Præsteskoven. Bevokset med store graner og løvtræer. I toppen en mindre gravning. Højen er ved fredningsrejsen i 1942 kategoriseret som en A-høj (altså fredet før 1937). Den blev imidlertid ikke tinglyst, men er formodentlig fredet efter mundtlig aftale med menig- hedsrådet. Derfor tinglyst i 2000.
Undersøgelsehistorie  (6)
1880 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa den høie Flade ligger en rund, oventil meget flad Høi, 40-45 Fod i Tværmaal, 5-6 Fod høi. I Overdelen er gravet 2, nogle Fod dybe Grøfter. Bevoksning: 1981: Mos og Løvtræer

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 17 x 1.75 m. Ligger i Præsteskoven. Bevokset med store Graner og Løvtræer. I Toppen en mindre Gravning.

1942 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Mål: 1,7 x 15,0 x 10,0 m. Lavning i toppen, ca. 2 x 2 m., 30 cm. dyb. Afgravning af højfoden i S. Gamle beskadigelser. Tekst pr. 14/07-2001 Høj, 1,75 x 17 m. I toppen en lavning, ca. 0,3 m dyb og 2 x 2 m bred. I Hinge Pastoratskov. Bevoksning: 1981: Mos og Løvtræer

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Gravhøj. I skov. Bevokset med løvtræer - overvejende bøg.

Litteraturhenvisninger  (0)