Egenhøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Silkeborg Kulturhistoriske Museum

Kommune
Silkeborg

Sted- og lokalitetsnr.
130611-53

Fredningsnr.
210949

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 29/1 1934. Gårdejerske Marie Sørensen Krogsgård. Afmærkn.: MS 1934, E. Albrectsen. En høj, 20 x 3,75 m. I top et græsgroet hul. Lidt affladet ved foden i S. "Egenhøj".
Undersøgelsehistorie  (7)
1880 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En rund Høi, 60 F. i Tværmaal, 12 F. høi; i Midten findes et 4 Fod dybt Hul; ellers urørt. Bevoksning: 1981: Græs

1934 Tinglysning
Journal nr.: 155/34
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1938 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Overpløjet. Bevoksning: 1981: Græs

1938 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[["Egenhøj"]] Høj, 20 x 3,75 m. I top et græsgroet hul. Lidt affladet v. foden i S.

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, "Egenhøj". Mål: 3,5 x 21 x 19 m. Står med stejle sider hele vejen rundt efter nærgående pløjning. Skaderne er tilgroet og nutidig pløjning er acceptabel. Der er en stor fordybning i toppen, ca. 6 x 4 m, 3/4 m dyb. Gammel beskadigelse. En flad "afgravning" mod S tilgroet og sikkert en gammel kreaturbeskadigelse. Rævegrav mod SØ. Højspændingsmast ca. 50 m mod SØ. Bevoksning: 1981: Græs

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2020 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Højen er bevokset med mange gamle træer og bregner. FM-sten på østsiden. Fortidsmindet er synligt fra offentlig vej.

Litteraturhenvisninger  (0)