Aunsbjerg
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Silkeborg Kulturhistoriske Museum

Kommune
Silkeborg

Sted- og lokalitetsnr.
130611-95

Fredningsnr.
220949

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1,25 x 12 m, med en ganske lille lavning i top, hvor der også er en rævegrav; ellers velbevaret. Bevokset med træer i skoven Bakkeskov.
Undersøgelsehistorie  (6)
1880 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa Overfladen af en Banke ligger en lille rund Høi, omtrent 3 Fod høi. Et Hul i Midten tyder paa, at Høien har været undersøgt. Bevoksning: 1980: Løvtræer

1960 Museal berejsning
Journal nr.: 1206/60
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,25 x 12 m, med en ganske lille lavning i top, hvor der også er en rævegrav; ellers velbevaret. Bevokset med træer i skov. I skoven Bakkeskov.

1960 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Rundhøj, som ikke har synlige spor af gravning. Der er spor af rævegrav. Ved højens fod mod S ligger en kampesten, ikke stor. Højen er bevokset med rødeg. Ved V-siden granbevoksning. En meget velbevaret høj. Bevoksning: 1980: Løvtræer

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Højen er tæt bevokset med træer overvejende nåle-, men også enkelte løvtræer.

Litteraturhenvisninger  (0)