St. Nørhøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Silkeborg Kulturhistoriske Museum

Kommune
Silkeborg

Sted- og lokalitetsnr.
130612-9

Fredningsnr.
220871

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Anselig høj, "St. Nørhøj", 20 x 3,50 m. Græsklædt, bevokset med graner. I siderne overfladiske gravninger. Beliggende i ager. Velbevaret.
Undersøgelsehistorie  (5)
1880 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Særdeles smukt formet og velbevaret, rund Jordhøi, liggende paa en Høining; omtrent 70 F. i Tværmaal og 13 F. høi. Ved Foden er der gravet 3 smaa Huller til Kartofler. Bevoksning: 1980: Græs

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Anselig Høj, "St.Nørhøj", 20 x 3,5 m. Græsklædt, bevokset med Graner. I Siderne overfladiske Gravninger. Beliggende i Ager. Velbevaret.

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Store Nørhøj". En høj, som er velbevaret. Har en særlig fin placering i landskabet. Ses fint fra Ulvedalsvej. Oppe fra højen er der pragtfuld udsigt. ** Seværdighedsforklaring ** En af de fineste høje her på egnen. Ses af alle, som kører forbi. Bevoksning: 1980: Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet dog uden graner. Højen ligger i græsmark. Højen er frahegnet, så dyrene ikke har adgang hertil. Højen er bevokset med lidt spredte træer. Højen ses meget tydeligt fra offentlig vej.

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Højen er bevokset med græs og forskellige løvtræer på især østsiden. Beliggende i juletræsplantage.

Litteraturhenvisninger  (0)