Kirkehøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Silkeborg Kulturhistoriske Museum

Kommune
Silkeborg

Sted- og lokalitetsnr.
130612-34

Fredningsnr.
220942

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Diplom Afmærkn.: MS 1936, cand.mag. Albrectsen. GI 1963 Rundhøj, "Kirkehøj", 4-4,5 m høj og 18-20 m i tværmål. Lyng- og græsklædt, i ager. I øst en 10 m lang, eftergroet brink efter tid- ligere gravning. I højsiderne, iøvrigt overfladiske, eftergroede gravninger, samt stød efter fældede grantræer.
Undersøgelsehistorie  (5)
1880 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En velbevaret og anseelig, rund Jordhøi; ubetydelige Gravninger i Siden. Bevoksning: 1980: Mos, Græs og Lyng

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, "Kirkehøj". Som Deklarationen.

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Kirkehøj". Mål: 5,0 x 20,0 x 20,0 m. Rundhøj. Den i Ø-siden værende brink efter tidligere gravninger er istandsat. Ubetydelige spor i top og sider af gammel gravning. Ingen synlige stød efter fældede graner. 100 m. S for højen er den nye omfartsvej kommen. Fra højen er der en meget fin udsigt. Højen besøges af mange mennesker hvert år, da parkeringsforholdene er gode. ** Seværdighedsforklaring ** Besøges af mange turister. Fin udsigt over Nipgård Sø og hele omegnen. Bevoksning: 1980: Mos, Græs og Lyng

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet i nyberejsningsteksten. FM-sten på vestsiden. På toppen en knold af jord. På østsiden en meget stor sten ved foden - randsten? Bevokset med lidt spredte buske og træer - særligt mod øst. Pleje bør foretages ved fortidsmindet.

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Højen er bevokset med græs, hvidtjørn, hindbærkrat, rosenbusk mm. Fortidsmindet er synligt fra offentlig vej.

Litteraturhenvisninger  (0)