Kraghøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Silkeborg Kulturhistoriske Museum

Kommune
Silkeborg

Sted- og lokalitetsnr.
130612-53

Fredningsnr.
220947

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
"Kraghøj", 20 x 3 m. Afgravet langs foden. Fra Ø er en gravning ført ind nær højtoppen, på hvilken er indrettet udsigtsplads. Beplantet. Tinglysning af tidligere C-høj: ****************************** Høj, "Kraghøj". 2,8 m høj, diameter 20 m. Stor, flad afgravning i toppen med en diameter på ca. 5 m. En delvist stensat sti fører op til toppen gennem den østlige højside. Den SØ-lige højside er delvist afgravet til højbund ind til ca. 1 m under nuværende højtop. I græsgang.
Undersøgelsehistorie  (4)
1880 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Velbevaret, rund Jordhói, 60 F. i Tværmaal, 8 F. hói. Bevoksning: 1980: Græs og Løvtræer

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, "Kraghøj", 20 x 3 m. Afgravet langs Foden. Fra Øst er en Gravning ført ind mod Højtoppen, paa hvilken er indrettet Udsigtsplads. Beplantet.

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Kraghøj". Gravningerne i højen blev foretaget af forrige ejer. Der blev derved funden en meget fin flintdolk og spydblad. Der har været indrettet udsigtsplads på højen med gang derop. Fra højen er en enestående udsigt mod S over Tangeådalen og ind mod Thorning Kirke. Også mod N er en fin udsigt over den store Kraghøj. Mergelleje, som dækker 5-6 tdr. land og hvorfra mergel til store dele af alheden er hentet. Virkelig et stykke kulturhistorie, som burde fredes. Den nye vej fra Ans til Karup passerer 100 m. N for. Højen burde istandsættes. ** Seværdighedsforklaring ** Højen har en fin beliggenhed og der er fra den fin udsigt ind mod Thorning og Kjærsholm. Bevoksning: 1980: Græs og Løvtræer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Højen er bevokset med enkelte egetræer.

Litteraturhenvisninger  (0)