Torning
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Silkeborg Kulturhistoriske Museum

Kommune
Silkeborg

Sted- og lokalitetsnr.
130612-78

Fredningsnr.
220875

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Højrest, ca. en trediedel af højen står tilbage, 3 m høj. S- og V-partiet afgravet. Lyngklædt. Tinglysning 1998 af tidligere C-høj: *********************************** Høj, ca. 3 m høj, diameter 11 x 14 m med største længde i Ø-V. Højens sydlige halvdel er delvist bortgravet, og de NV- og NØ-lige højsider er afgravede. Også afgravet ind mod højtoppen. I plantage.
Undersøgelsehistorie  (4)
1880 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rund Jordhøi, 60 F. i Tværmaal, 8 F. høi; mindre Gravninger i Overfladen, ellers velbevaret. Bevoksning: 1980: Lyng

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lyngklædt Højrest. Ca. en Tredjedel af Højen staar tilbage, 3 m høj. Syd- og Vestpartiet afgravet.

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Har været en stor høj, som er ødelagt ved grusgravning for 40-50 år siden. Siden er der plantet nåletræer omkring højen og den kan idag ikke ses for skov. Højens S- og SV-side er meget medtaget, også spor af grusgravning N og Ø ved højen. Den er en af højrækken langs Hærvejen, så måske er den alligevel bevaringsværdig. Bevoksning: 1980: Lyng

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Meget stor og synlig høj, men desværre helt ødelagt. Højen er tæt bevokset med træer og brombærkrat. Pleje bør foretages ved fortidsmindet.

Litteraturhenvisninger  (0)