Torning
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Silkeborg Kulturhistoriske Museum

Kommune
Silkeborg

Sted- og lokalitetsnr.
130612-116

Fredningsnr.
23086

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Lille, lav lynghøj i heden, 18 x 1 m. Noget forgravet i øst- foden.
Undersøgelsehistorie  (5)
1880 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa den flade Hede ligger en rund Høi, 55-60 F. i Tværmaal, c. 3 F. høi; et lille, firkantet Hul i Midten. Bevoksning: 1980: Lyng

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lille, lav Lynghøj i Heden, 18 x 1 m. Noget forgravet i Østfoden.

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Mål: 1,1 x 21,0 x 20,0 m. Højen ligger på et lille tilbageværende stykke hede. Højen er i modsætning til de andre på egnen lav, ca. 1 m. høj. Nok den sidste af de lave høje. I top gravet hul, 1 x 1 m. I Ø-siden et hul, 2 x 3 m., som er opfyldt med træaffald. Gamle opryddede træer henkastet ved NV-foden. Der skal passes på den. Højen kaldes af egnens beboere "Kikhøj". Drengene, som vogtede kreaturer og får, brugte højen, når de spiste. De kunne derfra holde øje med dyrene, som de skulle vogte. ** Seværdighedsforklaring ** Højen besøges af mange mennesker hvert år og vil nok få flere besøgende, da den nye amtsvej nu kommer lige forbi. Bevoksning: 1980: Lyng

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Der er dog ikke længere hede omkring højen, men skov. De tidligere nævnte opryddede træer ved NV-foden er fjernet. Det samme gælder træaffaldet i hullet i toppen. Højen er bevokset med forskellige træer både små og store, heriblandt også nåletræer.

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet i 2009. Bevokset med mange forskellige træer bl.a. en del små nåletræer.

Litteraturhenvisninger  (0)