Torning
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Silkeborg Kulturhistoriske Museum

Kommune
Silkeborg

Sted- og lokalitetsnr.
130612-120

Fredningsnr.
23087

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Ret anselig høj i ager. 25 x 3 m. Gravning i midte og fra sydfod mod højmidte. Enkelte smågravninger i siderne. Sydfoden noget afpløjet.
Undersøgelsehistorie  (6)
1879 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1880 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rund Høi, 60 F. i Tværmaal, 10-12 F. høi; kun et lille Hul i Toppen. Bevoksning: 1980: Græs og Løvkrat

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ret anselig Høj i Ager, 25 x 3 m. Gravning i Midte og fra Sydfod mod Højmidte. Enkelte Smaagravninger i Siderne. Sydfoden noget afpløjet.

1942 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 744/42
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Mål: 3,0 x 26,0 x 25,0 m. En stor, fritliggende høj i dyrket mark. Svag gravning i top. Pløjning for tæt til højens fod hele vejen rundt. I S-siden 1/2 m. oppe er nedgravet kunstig rævegrav med 2 udgange, som ikke er nemme at opdage. Bør påtales. *** Genbesigtigelse *** Velplejet høj, græsklædt i dyrket mark. Pløjeafstand acceptabel. Rævegrave i højen, der var tildækket med nogle større sten. Sagen betragtes som afsluttet. SVH Bevoksning: 1980: Græs og Løvkrat

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Den tidligere registrerede gravning i sydsiden er ikke længere særlig tydelig. I sydsiden et par gamle rævegrave. Højen er bevokset med spredte løv- og nåletræer samt gyvler. Højen ligger i græsmark.

Litteraturhenvisninger  (0)