Mosthøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Silkeborg Kulturhistoriske Museum

Kommune
Silkeborg

Sted- og lokalitetsnr.
130612-121

Fredningsnr.
23088

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 30/6 1932. Geodætisk Institut. Høj, "Mosthøj", 20-22 x 3,50 m. I ager. I toppen stor ned- gravning. Hele overfladen forstyrret. Syd- og østfod stærkt afgravet.
Undersøgelsehistorie  (6)
1879 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1880 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rund Høi af samme Størrelse som foregaaende. En Fure paa et Par Fods Dybde er gravet tværs over Høien og et mindre Hul findes ved Grunden; ellers vel bevaret. N: 119-121 se Pl. 44. Bevoksning: 1980: Græs og Lyng

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, "Mosthøj", 20-22 x 3,50 m. i Ager. I Toppen stor Nedgravning. Hele Overfladen forstyrret. Syd- og Østfod stærkt afgravet.

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Mosthøj". En høj, som er mishandlet ved gravning i toppen. Fra højens V-fod og op til toppen og ned til SØ-foden dyb nedgravning. Afgravet hele vejen rundt så nær som V-foden. Højen er omkranset af henkastet træaffald såsom rødder og grene. Ved højens S-fod oplagsplads for sten opsamlet på de tilstødende marker S og V for højen. Læhegn på højen. Spor efter gammel gravning. Burde istandsættes. Senere tilføjelse: Beskrivelsen stort set korrekt. Bevoksning: 1980: Græs og Lyng

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Stor nedgravning i toppen. Højen er tæt bevokset med blandede løv- og nåletræer samt gyvler. Langs foden krat og brændenælder. Højen ligger i græs.

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Højen er bevokset med græs, ene, røn, eg, bregner og hybenkrat. 2 m. bræmmen omkring højen er tæt bevokset med tjørn og birk. Flere væltede og udgåede stammer på højen.

Litteraturhenvisninger  (0)