Torning
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Silkeborg Kulturhistoriske Museum

Kommune
Silkeborg

Sted- og lokalitetsnr.
130612-138

Fredningsnr.
23098

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Gravgenstand, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Høj, ca. 3,00 x 25 m. Gravning i midte og fra sydfod mod højmidte. Enkelte smågravninger i siderne. Sydfod nær til- pløjet. Lyngklædt.
Undersøgelsehistorie  (5)
1880 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En rund Jordhøi, 70 F. i Tværmaal, 10 F. høi; flere Gravninger ved Foden og en større Grøft ind over Midten, hvorved Midtgraven maaske er bleven forstyrret. Bevoksning: 1980: Græs og Lyng

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 25 x 3,0 m. Gravning i Midte og fra Sydfod mod Højmidte. Enkelte Smaagravninger i Siderne. Sydfod nær tilpløjet. Lyngklædt.

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Mål: 3,0 x 28,0 x 25,0 m. Svage spor efter gammel gravning. Gravningsspor fra S-fod mod højmidte. N- og S-fod nært tilpløjet. Bevokset med lyng. Enkelt rønnetræ på SØ-side. Højen ligger 100 m. fra hovedvej 13. Bør istandsættes. 90 m. SØ for højen oplagsplads for murerfirma, af ny dato. ** Seværdighedsforklaring ** Højen er en velbevaret høj. Ses også fra hovedvejen og er en af højene i Hærvejsforløbet. Bevoksning: 1980: Græs og Lyng

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet dog uden oplagringsplads mod SØ. Højen er bevokset med store og små egetræer, røn, lyng og blåbær.

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Højen er bevokset med græs, store egetræer, små ege på vej op, røn og tyttebær. Beliggend ei græsmark.

Litteraturhenvisninger  (0)