Graamose
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Silkeborg Kulturhistoriske Museum

Kommune
Silkeborg

Sted- og lokalitetsnr.
130612-169

Fredningsnr.
230924

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Lyngklædt høj i skel mellem dyrket mark og offentlig drivvej. 15 x 2,25 m. Toppen stærkt forstyrret ved brede gravninger, der næppe når bund. Omgravet foden rundt i en 1/2-3/4 m høj brink. Nordre halvdel af højen ligger i den brede drivvej ("Æ-Furt- vej"), til hvilken alle lodsejere har fælles brugsret.
Undersøgelsehistorie  (5)
1880 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høi, 45 F. i Tværmaal, 7 F. høi, liggende paa meget lav Moseflade og bygget af Tørvejord. Høiens Fod naar ud i en lille Sø. Bevoksning: 1980: Lyng

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lyngklædt Høj i Skel mellem dyrket Mark og offentlig Drivvej. 15 x 2,25 m. Toppen stærkt forstyrret ved brede Gravninger, der næppe naar Bund. Omgravet Foden rundt i en ½-3/4 m høj Brink.

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Højen har store gravespor i toppen, også spor efter gravning i S og SØ-siden af højen. Da der ved højfoden mod N og V går en vej, har færdsel til og fra den store Stenrøgel Mose slidt i højfoden (tørvefabrikation). Vejen, som går ved højen, er offentlig drivvej (furtvej) fra Gråmose By til Stenrøgel Mose. Højen ligger i kanten af mosen. En ret ejendommelig beliggenhed. Højen ligger S for Kragelund Høj, ved rester af den gamle hærvej. Bør istandsættes. ** Seværdighedsforklaring ** Besøges af mange turister, da det er en del af den gamle Hærvej. Bevoksning: 1980: Lyng

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Højen er bevokset med lidt træer, bl.a. et nåletræ samt krat. Desuden lyng og blåbær.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Gravhøj. Beliggende i skov. Højen er bevokset med træer, krat, lyng og blåbær.

Litteraturhenvisninger  (0)