Kragelund Høj
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Silkeborg Kulturhistoriske Museum

Kommune
Silkeborg

Sted- og lokalitetsnr.
130612-171

Fredningsnr.
230923

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Gråmose, matr.nr. 4e : Høj i skel til Stenrøgel, matr.nr.3a Højtliggende skelhøj, "Kragelund høj", 20 x 2,25 m. Lynggroet i hede. Toppen forstyrret ved mindre gravninger og af et 4 m bredt, dybt skår, der strækker sig fra højfoden i syd til højmidte.
Undersøgelsehistorie  (5)
1880 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høi, 70 F. i Tværmaal, 8 F. høi. En dyb Rende er gravet ind over Midten; dog er Centralgraven næppe naaet. Smaa Randsten. Bevoksning: 1980: Lyng og Nålekrat/-træer

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Højtliggende Skelhøj, "Kragelund Høj", 20 x 2,25 m. Lynggroet i Hede. Toppen forstyrret ved mindre Gravninger og af et 4 m bredt, dybt Skaar, der strækker sig fra Højfoden i Syd til Højmidte.

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Kragelund Høj". Mål: 2,2 x 20,0 x 19,0 m. Højen ligger NV for den store Stenrøgel Mose. I toppen spor efter gravning. Et dybt og bredt spor efter gravning fra højfod i S til toppen. Højen ligger i skel og er bevokset med fyrretræer og lyng. Elmast ved højens V-fod. Højen bør istandsættes, da den har haft stor betydning for færdslen på Hærvejen før i tiden. Det er en historisk høj. ** Seværdighedsforklaring ** En af de mange høje langs Hærvejen. En høj som man tager retning efter. Bevoksning: 1980: Lyng og Nålekrat/-træer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. El-masten ved vestfoden er dog væk nu. Højen ligger på en bakke, som rejser sig fra vejen i nord. Ligger tæt ved en skovvej. Højen er bevokset med lyng, blåbær, rønnetræer, birketræer samt nåletræer langs foden.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Gravhøj. Beliggende i skov. Bevokset med blåbær, lyng, nåletræer (heraf flere knækkede) samt birk og eg. Med dybt skår fra syd til toppen samt mindre gravninger i toppen - alt beskrevet i fredningsteksten. Elmasten ved foden i vest er dog fjernet.

Litteraturhenvisninger  (0)