Stenrøgl
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Silkeborg Kulturhistoriske Museum

Kommune
Silkeborg

Sted- og lokalitetsnr.
130612-180

Fredningsnr.
230919

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Lyngklædt høj i hede, 12 x 1,50 m. I top et stort hul. Stærkt forgravet ved foden i nord og øst.
Undersøgelsehistorie  (5)
1880 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høi, 45 F. i Tværmaal, 5 F. høi, fuldstændig bevaret. Bevoksning: 1980: Lyng

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lyngklædt Høj i Hede, 12 x 1,50 m. I Top et stort Hul. Stærkt forgravet ved Foden i Nord og Øst.

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Mål: 1,5 x 17,0 x 16,0 m. Lyngbevokset høj, som ligger i lynghede med gamle vejspor. Eftergroede spor af gravning i top. Rævegrav i SV-siden. SØ-siden i top skadet af kreaturer (lille skade). Velbevaret høj. En af de seks på stedet. Afstand til høj sb.nr. 170: 16 m. Højen ligger 18 m. fra grøft (vandløb). Heden med de gamle vejspor (Hærvej) burde fredes, for her kan man se spor af fortiden. Det sidste sted her på egnen, der er så fine vejspor. Højene og lyngstykket ses fra hovedvejen, som de ligger Ø for. ** Seværdighedsforklaring ** Højen er en af de seks høje på stedet. Bevoksning: 1980: Lyng

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. De gamle skader er nu groet til. Bevokset med lyng, græs samt to små løvtræer. Rævegrav.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Gravhøj. Beliggende i skov (tidligere hede). Højen er bevokset med græs, lyng og to små løvtræer. Højen er synlig fra offentlig vej mod V.

Litteraturhenvisninger  (0)