Stenrøgl
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Silkeborg Kulturhistoriske Museum

Kommune
Silkeborg

Sted- og lokalitetsnr.
130612-181

Fredningsnr.
230918

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Lynggroet høj i hede, 13 x 1,50 m. Tre mindre huller efter rævegrave i nordsiden.
Undersøgelsehistorie  (5)
1880 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høi, 45-50 F. i Tværmaal, 5 F. høi, fuldstændig bevaret Bevoksning: 1980: Lyng

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lynggroet Høj i Hede, 13 x 1,50 m. Tre mindre Huller efter Rævegrave i nordsiden.

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Mål: 1,6 x 17,0 x 17,0 m. Lyngbevokset høj. Tilgroede spor efter gammel gravning i højen. Rævegrave flere steder i højen. Der er plantet skov helt ind til højen mod SØ. Dyrkning for nær til højfod mod N og NØ. Afstand til høj sb.nr. 182: 15 m. En ret velbevaret høj af seks høje på stedet. Man bør være opmærksom på de 6 høje på stedet. De 4 har fået ny ejer - det er sb.nr. 179, 180, 181, 182. ** Seværdighedsforklaring ** En af de 6 høje på stedet. Bevoksning: 1980: Lyng

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Højen ligger i skel mellem hede og skov. Højen er bevokset med en stor eg på toppen, nåletræer, lyng og græs. Rævegrav.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Gravhøj. Beliggende i skov (tidligere hede). Højen er bevokset med græs samt en del træer bl.a. eg og nåletræ - heraf flere væltede og knækkede.

Litteraturhenvisninger  (0)